Copyright 2014 Kroksjöstrands Snickeriprodukter

Mobil:
           072-719 84 48
           076-769 66 85

Mobil:
           072-719 84 48
           076-769 66 85

Kan beställas i höjder upptill 60 cm
sitsens mått är 42x40 cm